Kontakti

Dr. Edina Krompak

Udhëheqëse e kërkimit shkencor në lëndën e didaktikës gjuhësore
Frohburgstrasse 3
6002 Lucern
edina.krompak@phlu.ch