Arkivi i të dhënave "swiss-scape" ofron njohuri të shumta gjuhësore, multimodale dhe tingujt natyror në Zvicër. Në bazë të hartave eksploroni zona të ndryshme ose nëpërmjet filtrave të mundshëm kërkoni fotografi të caktuara (Fusha lingusitike) ose regjistrimet zanore (sistemi i tingujve natyror) në bazë të të dhënave. Ju mund të vazhdoni të përdorni dhe modifikoni të dhënat për qëllime jokomerciale me kusht që të emërtohet autori (licenca CC BY-NC-SA 4.0). Dëshironi të pasuroni «swiss-scape» me kontributet tuaja? – Do të na gëzoni dhe presim me padurim mesazhet tuaja në emalin edina.krompak@phlu.ch.

Pamjet dhe regjistrimet zanore janë ndarë sipas gjuhës, vitit të krijimit, vendndodhjes dhe formës. Për sa i përket formës, aplikohen kategoritë e mëposhtme.